Project "Een Leven lang wonen in Luttelgeest" viert 24 november 2019 haar 5-jarig jubileum.

02-10-2019
Eind 2019 bestaat het project "de Ontmoeting, een levenlang wonen in Luttelgeest" 5 jaar. Dit wordt gevierd met een feest op zondag 24 november, iedereen welkom.

Er zijn nog steeds veel activiteiten en nieuwe initiatieven in het project. De open activiteiten van de Ontmoeting op dinsdagen en donderdagen lopen heel goed en op de donderdagen zijn er meestal zo'n 20 -25 bewoners aanwezig. Dan zijn er vaak sprekers of worden met elkaar actuele thema's besproken, zoals blijven wonen op het dorp of mobiliteit. 1 Keer per 2 weken is er een gezamenlijke maaltijd, gekookt door een dorpsgenoot.
Op de dinsdagmiddag zijn er kunstzinnige workshops, door dorpelingen gegeven, wordt er gekaart of kan men zomaar een kopje koffie komen drinken en een babbeltje maken.

Vanaf januari 2018 is er een vrijwillige dorpsondersteuner. Zij doet huisbezoeken en houdt in de gaten waar misschien wat ondersteuning nodig is. Zij kan mensen ook de weg wijzen als ze (in de toekomst) meer hulp of aanpassingen in huis nodig hebben. Daarmee kunnen de mogelijkheden van ondersteuning op het dorp zelf nog meer dan nu benut worden. Uiteraard gaat dit in samenspraak met de formele zorgorganisaties en alle bezoekactiviteiten van Zonnebloem en kerken. 2 Keer per jaar vindt er zorgoverleg plaats met zorgaanbieders die in Luttelgeest werken.

De HELP-organisatie, waar meer dan 40 dorpelingen staan ingeschreven, biedt regelmatig hulp bij vervoer naar een ziekenhuis, boodschappen doen, het gras maaien, krant voorlezen of vervanging van mantelzorg.

De vrijdagbus die medio 2018 was gestart en die werd gerund door 10 vrijwillige chauffeurs uit het dorp, rijdt vanaf 1 janauri 2019 helaas niet meer. Er werd nog te weinig gebruik van gemaakt.
De bus werd 1 ochtend per week beschikbaar gesteld door een kinderdagverblijf in het dorp en was bedoeld om dorpsbewoners voor € 2,50 retour de mogelijkheid te bieden in Emmeloord boodschappen te gaan doen, een bezoekje af te leggen of een afspraak bij gemeente of artsen te regelen. De bewoners werden thuis opgehaald en naar het juiste adres gebracht.
Het initiatief werd door iedereen toegejuicht, maar de tijd was er nog niet helemaal rijp voor. 

De organisatie van het project is nog steeds in handen van de projectgroep, die het project 5 jaar geleden is gestart, met daarnaast allerlei werkgroepjes en bewoners die deeltaken op zich hebben genomen. Zoals het organiseren van de themabijeenkomsten, de catering en koffie, de leesactiviteiten, de maaltijden en de Helporganisatie.
Voor de continuiteit is aan de dorpsbewoners gevraagd of zij het project blijvend willen ondersteunen met een verhoging van € 5,00 per gezin op de dorpsbijdrage. Daarmee is men unaniem akkoord gegaan. 

 

Project (nieuwe) woonvormen senioren in de dorpen wordt afgerond.

03-10-2019 Het in 2018 gestarte Project "(Nieuwe) woonvo...
Lees meer

Project "Een Leven lang wonen in Luttelgeest" viert 24 november 2019 haar 5-jarig jubileum.

02-10-2019 Eind 2019 bestaat het project "de Ontmoeting,...
Lees meer

Digitaal dorpsplein, Luttelgeest als eerste pilotdorp.

02-10-2019 In Luttelgeest is sinds de zomer van 2018 een digi...
Lees meer

Vrijkomende agrarische erven hebben meer mogelijkheden

02-10-2019 De vrijkomende agrarische erven in de Noordoostpol...
Lees meer