Project een Levenlang wonen in Luttelgeest al 6 jaar actief

18-04-2022
Het project "de Ontmoeting, een levenlang wonen in Luttelgeest" bestaat inmiddels meer dan 8 jaar. Het heeft nog steeds dezelfde opzet en doelen, zoals het gestart is: een scala aan activiteiten en diensten, waardoor ook senioren zo lang mogelijk prettig kunnen blijven wonen op het dorp, ook al zijn er niet veel voorzieningen meer.

Er wordt (ook in de Coronatijd), wekelijks gewandeld op en rond het dorp, met steeds een behoorlijk groep belangstellenden (15 tot 20). Na afloop is er in de prachtig verbouwde Bosfluiter koffie met iets lekkers en zijn er, sinds het opheffen van de coronamaatregelen, weer veel activiteiten.

De open activiteiten van de Ontmoeting op dinsdagen en donderdagen lopen altijd heel goed en op de donderdagen zijn er meestal zo'n 20-25 bewoners aanwezig. Dan zijn er vaak sprekers of worden met elkaar actuele thema's besproken, zoals blijven wonen op het dorp of mobiliteit. 1 Keer per 2 weken is er een gezamenlijke maaltijd, gekookt door een dorpsgenoot, inmiddels in de nieuwe keuken in de Bosfluiter.
Op de dinsdagmiddag zijn er vaak kunstzinnige workshops, door dorpelingen gegeven, wordt er gekaart of kan men zomaar een kopje koffie komen drinken en een babbeltje maken. 
De afgelopen jaren zijn er veel cursussen en workshops gegeven voor de senioren om digitaler te worden, dit in samenwerking met de Flevomeerbibliotheek.
Een aparte werkgroep organiseert van tijd tot tijd activiteiten voor jonge ouders en enkele malen per jaar worden door een groep dorpsmaaltijden georganiseerd.

Vanaf januari 2018 is er een vrijwillige dorpsondersteuner geweest. Zij doet huisbezoeken en houdt in de gaten waar misschien wat ondersteuning nodig is. Zij kan mensen ook de weg wijzen als ze (in de toekomst) meer hulp of aanpassingen in huis nodig hebben. Daarmee kunnen de mogelijkheden van ondersteuning op het dorp zelf nog meer dan nu benut worden. Uiteraard gaat dit in samenspraak met de formele zorgorganisaties en alle bezoekactiviteiten van Zonnebloem en kerken. 2 Keer per jaar vindt er zorgoverleg plaats met zorgaanbieders die in Luttelgeest werken.

De HELP-organisatie, waar veel dorpelingen staan ingeschreven, biedt regelmatig hulp bij vervoer naar een ziekenhuis, boodschappen doen, het gras maaien, krant voorlezen of vervanging van mantelzorg.

Het uitzetten van de grote lijnen voor het project wordt nog steeds gedaan door de projectgroep, die het project 8 jaar geleden is gestart. Daarnaast zijn allerlei werkgroepjes en bewoners die deeltaken op zich hebben genomen. Zoals het organiseren van de themabijeenkomsten, de catering en koffie, de leesactiviteiten, de maaltijden, de Helporganisatie en de activiteiten voor jonge moeders.
Voor de continuiteit is aan de dorpsbewoners gevraagd of zij het project blijvend willen ondersteunen met een verhoging van € 5,00 per gezin op de dorpsbijdrage. Daarmee is men unaniem akkoord gegaan. 
Ook de gemeente levert zo nodig financiele ondersteuning, met name voor de zaalhuur. 

Nieuwe woonvormen voor senioren in Emmeloord

26-04-2022 De Werkgroep Wonen Senioren, in 2019 opgericht in ...
Lees meer

Project een Levenlang wonen in Luttelgeest al 6 jaar actief

18-04-2022 Het project "de Ontmoeting, een levenlang won...
Lees meer

Project (nieuwe) woonvormen senioren in de dorpen afgerond begin 2020.

12-06-2021 Het Project "(Nieuwe) woonvormen voor seniore...
Lees meer

Digitaal dorpsplein, Luttelgeest als eerste pilotdorp.

12-06-2021 In Luttelgeest bestaat sinds 2019 een digitaal dor...
Lees meer

Vrijkomende agrarische erven hebben meer mogelijkheden

12-06-2021 De vrijkomende agrarische erven in de Noordoostpol...
Lees meer