Eerste gemeenschappelijke woonvorm voor senioren in Emmeloord van start in najaar 2023.

07-08-2023
In september 2023 vindt naar verwachting de uitgifte plaats van de appartementen in de gemeenschappelijke woonvorm De Ontmoeting in het voormalige kerkgebouw in Emmeloord. Er komen 14 woningen, waaronder 3 huurwoningen en een gemeenschappelijke ruimte en serre. Er bestaat al een lijst met geinteresseerden, maar belangstellenden kunnen zich altijd aanmelden bij de Stichting Wonen Senioren Noordoostpolder. Er wordt gewerkt aan nog meer woonvormen op andere locaties.
Voorwaarde voor deelname is dat toekomstige bewoners de uitgangspunten van gemeenschappelijk wonen onderschrijfven en actief willen participeren in het voorbereiden van de woonvorm en de gezamenlijke activiteiten als men er eenmaal woont.
De Stichting werkt samen met projectontwikkelaars, die de bouw voor hun rekening nemen, uiteraard in nauwe samenspraak met de toekomstige bewoners en de Stichting. 
Woonvorm "De Ontmoeting" wordt gerealiseerd samen met Oost & van Tilburg Ontwikkeling uit Emmeloord.

www.stichting-wonen-senioren-NOP.nl

De Stichting Wonen Senioren Noordoostpolder is een (burger-) initiatief van een groepje senioren, die al vanaf 2019 bezig zijn met het ontwikkelen van nieuwe woonvormen voor senioren, met name gemeenschappelijk wonen. Zij zijn er van overtuigd dat er meer differentiatie in het wonen van senioren nodig is en dat de overheid en andere relevante partijen daarin maar bar weinig hebben gedaan de laatste tientallen jaren. Bovendien vinden zij dat zijzelf het beste kunnen aangeven wat wenselijk is en hoe senioren willen wonen.

Hoeweel er de laatste jaren in Emmeloord veel mooie appartementencomplexen zijn gebouwd, is er dus ook behoefte aan vormen van gemeenschappelijk wonen. Dat is een woonvorm, waarin ieder zijn eigen koop- of huurwoning heeft, maar er ook een gemeenschappelijke ruimte en ook tuin zijn, waarin men gezamenlijke activiteiten kan ondernemen. Omzien naar elkaar is daarbij belangrijk, al wordt echte zorg overgelaten aan professionals. 

In 2019 begon de stuurgroep met het organiseren van grote bijeenkomsten voor senioren, in de Flevomeerbibliotheek. Daar werden wensen, beperkingen en mogelijkheden besproken qua locaties en bouw, huur en koop. Er was veel belangstelling voor de bijeenkomsten. Daarnaast kwamen er werkbijeenkomsten waarin de uitgangspunten, de sociale aspecten, de voorwaarden en het Programma van Eisen werden ontwikkeld door geinteresseerde senioren.
De stuurgroep is actief op zoek gegaan naar locaties en heeft veel overleg gevoerd met de gemeente en woningcorporatie Mercatus, evenals Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Zij ondersteunen de initiatieven, maar hebben weinig directe mogelijkheden. Er zijn ook contacten gelegd met projectontwikkelaars en landelijke organisatie "De Knarrenhof". Deze partijen hebben meer slagkracht en kunnen de verantwoordelijkheid voor het bouwproces op zich nemen. 

Er is inmiddels door de betrokkenen een Programma van Eisen gemaakt voor de bouwkundige inrichting, én er is een idealen-en afsprakenlijst opgesteld, die gaan gelden in elke woonvorm. 

Het is het streven om op meerdere locaties in Emmeloord woonvormen te ontwikkelen..Afhankelijk van de omvang van de locatie kan dat zijn een compleet project met bijv 24 grondgebonden woningen. Maar er zijn ook locaties denkbaar, waar een kleinere groep een nieuwe vorm zou kunnen ontwikkelen, bijv wonen in een grote boerderij of dus nu een leeggekomen kerk.

Naast kerkgebouw "De Ontmoeting" wordt er ook geopteerd voor een woonvorm in de nieuw te bouwen woonclusters op het terrein van het Dokter Jansenziekenhuis. De prijsvraag die de gemeente uitschreef voor de 1e twee clusters is afgerond en vanaf 2024 start men de concrete voorbereidingen. De Stichting verwacht ook bij de uitwerking betrokken te worden; het Programma van Eisen is op verzoek van de gemeente, meegenomen in de uitvraag.
.
Een paar hoofdpunten daaruit:
- veel groen eromheen, eigen tuin(tje) maar ook een gemeenschappelijke tuin, een uitnodigende omgeving voor contacten.
- 20 - 24 woningen, de meeste grondgebonden
- een mix van koop -en huurwoningen.
- huur tot max € 1000,-  pm ; koopsom van max. € 300.000,-
- gemengde doelgroep, niet alleen senioren
- een gemeenschappelijk ruimte voor activiteiten en ook bruikbaar voor de buurt.
Het Programma van Eisen is in april 2022 uitgebreid en geactualiseerd met beelden van wenselijke ontwerpen. het is ook bruikbaar voor andere locaties.

De Stichting blijft daarnaast actief bezig ingangen te krijgen bij andere locaties in Emmeloord (of elders in de NOP).

Kleber & CO is mede initiator van alle activiteiten in Emmeloord, mede vanwege de brede ervaring in het bottom-up werken met bewoners, het betrekken van relevante partijen, zoals overheid, corporatie, bouwers en ontwerpers en in verband met het bewaken van de procesgang. Het ontwikkelen van nieuwe woonvormen is een intensief en veel tijd vergend proces, waarbij uithoudingsvermogen en out of the box denken, naast het enthuosiast houden van alle partijen, een absolute voorwaarde zijn. Ervaring met procesmanagement en het realsieren van nauwe betrrokkenheid van de doelgroep zelf is dan een pré.
 

Eerste gemeenschappelijke woonvorm voor senioren in Emmeloord van start in najaar 2023.

07-08-2023 In september 2023 vindt naar verwachting de uitgif...
Lees meer

Project een Levenlang wonen in Luttelgeest al jaren actief

07-08-2023 Het project "de Ontmoeting, een levenlang won...
Lees meer

Project (nieuwe) woonvormen senioren in de dorpen afgerond begin 2020.

12-06-2021 Het Project "(Nieuwe) woonvormen voor seniore...
Lees meer

Digitaal dorpsplein, Luttelgeest als eerste pilotdorp.

12-06-2021 In Luttelgeest bestaat sinds 2019 een digitaal dor...
Lees meer

Vrijkomende agrarische erven hebben meer mogelijkheden

12-06-2021 De vrijkomende agrarische erven in de Noordoostpol...
Lees meer