Vrijkomende agrarische erven hebben meer mogelijkheden

12-06-2021
De vrijkomende agrarische erven in de Noordoostpolder hebben al sinds 2017 meer mogelijkheden voor nieuwe functies en woonvormen. Door de schaalvergroting gaan veel erven hun agrarische functie verliezen. Dit biedt nieuwe kansen voor de leefbaarheid en kleinschalige bedrijvigheid.
De gemeente Noordoostpolder heeft in samenspraak met de Provincie een Experimentenkader gemaakt, waardoor het per 2017 mogelijk is geworden meerdere woningen op een vrijgekomen erf te bouwen, onder bepaalde condities. Er bestond en bestaat behoefte aan deze mogelijkheid. De beoogde 24 woningen die er in dit experiment bij mochten komen zijn begin 2019 al bijna allemaal "vergeven".
De Provincie heeft de vrijkomende erven als een belangrijk speerpunt in haar beleid voor Vitaal Platteland opgenomen.
Gemeente en Provincie zijn in 2019 verder gaan praten om te bekijken of men het experiment kon uitbreiden, met succes.

Kleber & Co en Meinsma Agrimakelaardij hebben in het verleden bijeenkomsten georganiseerd. om nieuwe mogelijkheden en architectuur onder de aandacht te brengen. Er is ondermeer samen gewerkt daarin met 't Oversticht uit Zwolle en Klaver4 Architecten uit Emmeloord.

 

Eerste gemeenschappelijke woonvorm voor senioren in Emmeloord van start in najaar 2023.

07-08-2023 In september 2023 vindt naar verwachting de uitgif...
Lees meer

Project een Levenlang wonen in Luttelgeest al jaren actief

07-08-2023 Het project "de Ontmoeting, een levenlang won...
Lees meer

Project (nieuwe) woonvormen senioren in de dorpen afgerond begin 2020.

12-06-2021 Het Project "(Nieuwe) woonvormen voor seniore...
Lees meer

Digitaal dorpsplein, Luttelgeest als eerste pilotdorp.

12-06-2021 In Luttelgeest bestaat sinds 2019 een digitaal dor...
Lees meer

Vrijkomende agrarische erven hebben meer mogelijkheden

12-06-2021 De vrijkomende agrarische erven in de Noordoostpol...
Lees meer