Project een Levenlang wonen in Luttelgeest al jaren actief

07-08-2023
Het project "de Ontmoeting, een levenlang wonen in Luttelgeest" bestaat inmiddels meer dan 9 jaar. Het heeft nog steeds dezelfde opzet en doelen, zoals het gestart is: een scala aan activiteiten en diensten, waardoor ook senioren zo lang mogelijk prettig kunnen blijven wonen op het dorp, ook al zijn er niet veel voorzieningen meer.

Er wordt wekelijks gewandeld op en rond het dorp, met steeds een behoorlijk groep belangstellenden (15 tot 20). Na afloop is er in de prachtig verbouwde Bosfluiter koffie met iets lekkers en zijn er veel activiteiten.

De open activiteiten van de Ontmoeting lopen altijd heel goed en op de donderdagen zijn er meestal zo'n 20-25 bewoners aanwezig. Dan zijn er vaak sprekers of worden met elkaar actuele thema's besproken, zoals blijven wonen op het dorp of mobiliteit. 1 Keer per 2 weken is er een gezamenlijke maaltijd, gekookt door een dorpsgenoot, inmiddels in de nieuwe keuken in de Bosfluiter.
De afgelopen jaren zijn er veel cursussen en workshops gegeven om digitaler te worden, dit in samenwerking met de Flevomeerbibliotheek.
Een aparte werkgroep organiseert van tijd tot tijd activiteiten voor jonge ouders en enkele malen per jaar worden door een groep dorpsmaaltijden georganiseerd.

De HELP-organisatie, waar veel dorpelingen staan ingeschreven, biedt hulp bij vervoer naar een ziekenhuis, boodschappen doen, het gras maaien, krant voorlezen of vervanging van mantelzorg.

Een werkgroep houdt de hoofdlijnen en de uitvoering in de gaten. De taken zijn verder verdeeld; bewoners die deeltaken op zich hebben genomen. Zoals het organiseren van de themabijeenkomsten, de catering en koffie, de maaltijden, de Helporganisatie en de activiteiten voor jonge moeders.
Voor de continuiteit is aan de dorpsbewoners gevraagd of zij het project blijvend willen ondersteunen met een verhoging van € 5,00 per gezin op de dorpsbijdrage. Daarmee is men unaniem akkoord gegaan. 
Ook de gemeente levert zo nodig financiele ondersteuning, met name voor de zaalhuur. 

Eerste gemeenschappelijke woonvorm voor senioren in Emmeloord van start in najaar 2023.

07-08-2023 In september 2023 vindt naar verwachting de uitgif...
Lees meer

Project een Levenlang wonen in Luttelgeest al jaren actief

07-08-2023 Het project "de Ontmoeting, een levenlang won...
Lees meer

Project (nieuwe) woonvormen senioren in de dorpen afgerond begin 2020.

12-06-2021 Het Project "(Nieuwe) woonvormen voor seniore...
Lees meer

Digitaal dorpsplein, Luttelgeest als eerste pilotdorp.

12-06-2021 In Luttelgeest bestaat sinds 2019 een digitaal dor...
Lees meer

Vrijkomende agrarische erven hebben meer mogelijkheden

12-06-2021 De vrijkomende agrarische erven in de Noordoostpol...
Lees meer