Plattelandsontwikkeling

Diensten


Bij ons kunt u terecht voor:
 • Advies voor plattelandsondernemers over nieuwe concepten of doorontwikkeling van het bedrijf.
 • Draagvlakverkenning en idee-ontwikkeling voor voorzieningen op het platteland, nieuwe activiteiten voor bepaalde doelgroepen zoals ouderen en nieuwe kleinschalige bedrijvigheid op het platteland.
 • Het ontwikkelen en aansturen van projecten.
 • Het organiseren van workshops en cursussen in de dorpen (van de Noordoostpolder) of het buitengebied.
 • Het vinden van fondsen en het schrijven van subsidieaanvragen.
Op basis van een gratis verkennend gesprek brengen wij offerte uit. Wij zien het als onze sterkte ons aanbod in kleine stappen uit te zetten. Daardoor heeft de klant elke keer de kans een fase af te sluiten en opnieuw te beslissen of hij/zij verder wil.

Voor wie:

Wij werken voor:
Gemeentelijke overheden die
 • geïnteresseerd zijn in (de ondersteuning van) nieuwe burgerinitiatieven in zorg en welzijn.
 • op zoek zijn naar verbinding tussen formele en informele zorg
 • algemene voorzieningen in dorpen en buurten willen ontwikkelen voor brede doelgroepen
 • een goede aanpak ontwikkelen voor nieuwe kleinschalige initiateiven op vrijkomende erven.
Provinciale overheden die
 • de belangrijkste leefbaarheidsthema’s en die van zorg op het platteland willen ondersteunen
 • daartoe scherpe criteria willen ontwikkelen
 • bottom up processen en onorthodoxe werkwijzen willen: optimale betrokkenheid vanuit een regio.
 • innovatieve initiatieven willen maar geen nieuwe instituties
 • een kader willen bieden aan nieuwe (economische) ontwikkelingen op vrijkomende erven.
Dorpsgemeenschappen die:
 • een eigen aanpak van zorg en welzijn op hun dorp willen opzetten
 • daarin veel inwoners willen aanspreken en betrekken
 • zicht aan overheden willen bieden wat relevant is op het platteland.

Voor meer informatie neem direct contact op met Kleber & Co

Eerste gemeenschappelijke woonvorm voor senioren in Emmeloord van start in najaar 2023.

07-08-2023 In september 2023 vindt naar verwachting de uitgif...
Lees meer

Project een Levenlang wonen in Luttelgeest al jaren actief

07-08-2023 Het project "de Ontmoeting, een levenlang won...
Lees meer

Project (nieuwe) woonvormen senioren in de dorpen afgerond begin 2020.

12-06-2021 Het Project "(Nieuwe) woonvormen voor seniore...
Lees meer

Digitaal dorpsplein, Luttelgeest als eerste pilotdorp.

12-06-2021 In Luttelgeest bestaat sinds 2019 een digitaal dor...
Lees meer

Vrijkomende agrarische erven hebben meer mogelijkheden

12-06-2021 De vrijkomende agrarische erven in de Noordoostpol...
Lees meer