Kleber & Co

kwartiermaker en verbinder op het gebied van plattelandsontwikkeling!

Op zoek naar aansluiting bij bewoners van het platteland voor leefbaarheidsprojecten?
Op zoek naar bottom-up projecten? Plattelandsontwikkeling
Hoe ondersteun je burgerinitiatieven?
Verbinding krijgen met organisaties en instellingen?

Kleber & Co levert het allemaal!
  • Aansluiting en ingangen bij bewoners van dorpen en buitengebied;
  • Ontwikkeling bottom-up van (burger-)initiatieven en nieuwe concepten;
  • Aansluiting bij vraag en behoefte;
  • Verbinding met organisaties in het gebied
  • Afstemming op beleidsdoelen en fondsen
  • Procesbegeleiding en coordinatie

Kleber & Co ontwikkelt voor het platteland projecten en concepten die de leefbaarheid, vitaal buitengebied, (nieuwe) economische dragers en het voorzieningenaanbod tot doel hebben.
Jarenlange ervaring en wonen op een akkerbouwbedrijf in de NOP staan borg voor veel kennis en een groot netwerkl!!
Kleber & Co is sterk in het mobiliseren en verbinden van partijen, inspireren tot nieuwe initiatieven, beleidsmatig adviseren van overheden en het benutten van (Europese) fondsen.

Kleber & Co doet dit voor overheden, organisaties, dorpsbewoners, (agrarische) ondernemers, dorpsraden.

Neem direct contact op met Kleber & Co


Plannen voor nieuwe woonvormen voor senioren op het platteland

22-05-2017 Op dit moment (mei 2017) zijn we de haalbaarheid v...
Lees meer

Zorgcooperatie in voorbereiding in Luttelgeest

01-05-2017 Het project "Een Levenlang Wonen in Luttelgee...
Lees meer

Oranje Fonds verlengt ondersteuning Project zorg en welzijn in Luttelgeest

27-12-2016 Het Oranje Fonds heeft in de 2e helft van 2016 opn...
Lees meer

Vrijkomende agrarische erven hebben meer mogelijkheden in 2017

27-12-2016 De vrijkomende agrarische erven in de Noordoostpol...
Lees meer