Kleber & Co

kwartiermaker en verbinder op het gebied van plattelandsontwikkeling!

Op zoek naar aansluiting bij bewoners van het platteland voor leefbaarheidsprojecten?
Op zoek naar bottom-up projecten? Plattelandsontwikkeling
Hoe ondersteun je burgerinitiatieven?
Verbinding krijgen met organisaties en instellingen?

Kleber & Co levert het allemaal!
  • Aansluiting en ingangen bij bewoners van dorpen en buitengebied;
  • Ontwikkeling bottom-up van (burger-)initiatieven en nieuwe concepten;
  • Aansluiting bij vraag en behoefte;
  • Verbinding met organisaties in het gebied
  • Afstemming op beleidsdoelen en fondsen
  • Procesbegeleiding en coordinatie

Kleber & Co ontwikkelt voor het platteland projecten en concepten die de leefbaarheid, vitaal buitengebied, (nieuwe) economische dragers en het voorzieningenaanbod tot doel hebben.
Jarenlange ervaring en wonen op een akkerbouwbedrijf in de NOP staan borg voor veel kennis en een groot netwerkl!!
Kleber & Co is sterk in het mobiliseren en verbinden van partijen, inspireren tot nieuwe initiatieven, beleidsmatig adviseren van overheden en het benutten van (Europese) fondsen.

Kleber & Co doet dit voor overheden, organisaties, dorpsbewoners, (agrarische) ondernemers, dorpsraden.

Neem direct contact op met Kleber & Co


Project (nieuwe) woonvormen senioren in de dorpen volop bezig

17-10-2018 Het Project "(Nieuwe) woonvormen voor seniore...
Lees meer

Dorpsondersteuner en meer nieuwe activiteiten project Zorg & Welzijn Luttelgeest.

17-10-2018 Er zijn veel nieuwe initiatieven in het project &q...
Lees meer

Gemeente draagt financieel bij in burgerinitiatief Luttelgeest, na Oranje Fonds

17-10-2018 Nadat het Oranje Fonds 2 jaar lang heeft bijgedrag...
Lees meer

Vrijkomende agrarische erven hebben meer mogelijkheden sinds 2017

23-11-2017 De vrijkomende agrarische erven in de Noordoostpol...
Lees meer