Kleber & Co

kwartiermaker en verbinder op het gebied van plattelandsontwikkeling!

Op zoek naar aansluiting bij bewoners van het platteland voor leefbaarheidsprojecten?
Op zoek naar bottom-up projecten? Plattelandsontwikkeling
Hoe ondersteun je burgerinitiatieven?
Verbinding krijgen met organisaties en instellingen?

Kleber & Co levert het allemaal!
  • Aansluiting en ingangen bij bewoners van dorpen en buitengebied;
  • Ontwikkeling bottom-up van (burger-)initiatieven en nieuwe concepten;
  • Aansluiting bij vraag en behoefte;
  • Verbinding met organisaties in het gebied
  • Afstemming op beleidsdoelen en fondsen
  • Procesbegeleiding en coordinatie

Kleber & Co ontwikkelt voor het platteland projecten en concepten die de leefbaarheid, vitaal buitengebied, (nieuwe) economische dragers en het voorzieningenaanbod tot doel hebben.
Jarenlange ervaring en wonen op een akkerbouwbedrijf in de NOP staan borg voor veel kennis en een groot netwerkl!!
Kleber & Co is sterk in het mobiliseren en verbinden van partijen, inspireren tot nieuwe initiatieven, beleidsmatig adviseren van overheden en het benutten van (Europese) fondsen.

Kleber & Co doet dit voor overheden, organisaties, dorpsbewoners, (agrarische) ondernemers, dorpsraden.

Neem direct contact op met Kleber & CoZomerse Ontmoeting 8 juli a.s. bij Alfheim

24-06-2016 Op vrijdag 8 juli van 16.30 - 20.30 uur wordt door...
Lees meer

Studiebijeenkomst zorg en welzijn op dorpen en in wijken op 31 mei 19.30 uur

24-05-2016 Op 31 mei organiseert het project "De Ontmoeting, ...
Lees meer

Vrijkomende agrarische erven blijven actueel

03-04-2016 De vrijkomende agrarische erven blijven een actuee...
Lees meer