Vrijkomende agrarische erven hebben meer mogelijkheden

02-10-2019
De vrijkomende agrarische erven in de Noordoostpolder hebben al sinds 2017 meer mogelijkheden voor nieuwe functies en woonvormen. Door de schaalvergroting zullen veel erven hun agrarische functie verliezen. Dit biedt evenwel ook nieuwe kansen voor de leefbaarheid en kleinschalige bedrijvigheid.
De gemeente Noordoostpolder heeft in samenspraak met de Provincie een Experimentenkader gemaakt, waardoor het per 2017 mogelijk is geworden meerdere woningen op een vrijgekomen erf te bouwen, onder bepaalde condities. Er bestaat behoefte aan deze mogelijkheid. De beoogde 24 woningen die er in dit experiment bij mochten komen zijn begin 2019 al bijna allemaal "vergeven".
De Provincie heeft de vrijkomende erven als een belangrijk speerpunt in haar beleid voor Vitaal Platteland opgenomen.
Gemeente en Provincie zijn nu in 2019 in vergaand overleg om te bekijken of men het experiment kan uitbreiden.

Kleber & Co en Meinsma Agrimakelaardij hebben in het verleden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd. om nieuwe mogelijkheden en architectuur onder de aandacht te brengen. Er is ondermeer samen gewerkt daarin met 't Oversticht uit Zwolle en Klaver4 Architecten uit Emmeloord.

 

Project (nieuwe) woonvormen senioren in de dorpen wordt afgerond.

03-10-2019 Het in 2018 gestarte Project "(Nieuwe) woonvo...
Lees meer

Project "Een Leven lang wonen in Luttelgeest" viert 24 november 2019 haar 5-jarig jubileum.

02-10-2019 Eind 2019 bestaat het project "de Ontmoeting,...
Lees meer

Digitaal dorpsplein, Luttelgeest als eerste pilotdorp.

02-10-2019 In Luttelgeest is sinds de zomer van 2018 een digi...
Lees meer

Vrijkomende agrarische erven hebben meer mogelijkheden

02-10-2019 De vrijkomende agrarische erven in de Noordoostpol...
Lees meer