Met Pit
De "Flevolandse Zakenvrouwen met PiT" organiseren regelmatig interessante workshops en 4 x per jaar een seizoensevenement, waar boeiende werkbezoeken gecombineerd worden met energieke en informatieve activiteiten.
Meer informatie is te vinden op http://www.flevolandsezakenvrouwen.nl/


Het "Netwerk Platteland"  is een nationaal netwerk van en voor mensen en organisaties die zich inzetten voor een sterk en aantrekklijk platteland. Op de website staat enorm veel informatie en er zijn landelijk regelmatig bijeenkomsten over kansrijke initiatieven.  Er is veel kennis over de Europese subsidies en maatregelen, die gecombineerd met de inzet van Kleber & Co tot innovatieve projecten kan leiden. Neem daarover contact op met Kleber & Co en kijk ook op:
http://www.netwerkplatteland.nl/


Meinsma Agrimakelaardij is een samenwerrkingspartner van Kleber & Co.  Het bedrijf adviseert en begeleidt bij het zoeken van (woon) boerderijen, taxeert en koopt/verkoopt. Meinsma Agrimakelaardij is specialist in nieuwe bestemmingen op (vrijkomende) agrarische erven.
www.agrimakelaardij.nlProject (nieuwe) woonvormen senioren in de dorpen start nu met pilots

27-01-2019 In het Project "(Nieuwe) woonvormen voor seni...
Lees meer

Dorpsondersteuner en meer nieuwe activiteiten project Zorg & Welzijn Luttelgeest.

27-01-2019 Er zijn veel nieuwe initiatieven in het project &q...
Lees meer

Digitaal dorpsplein, Luttelgeest als eerste pilotdorp.

27-01-2019 In Luttelgeest wordt sinds de zomer van 2018 een d...
Lees meer

Vrijkomende agrarische erven hebben meer mogelijkheden sinds 2017

27-01-2019 De vrijkomende agrarische erven in de Noordoostpol...
Lees meer