Nieuwe (ondernemings-) kansen op vrijkomende agrarische erven, advies en begeleiding in 2017.

Al enkele jaren is Kleber & Co, samen met Meinsma Agrimakelaardij actief in vrijkomende agrarische erven. Het gaat om het realiseren van nieuwe woonvormen en om nieuwe functies, bijv. zorg of kleinschalige bedrijvigheid.
Kleber & Co adviseert ondernemers in het ontwikkelen van het bedrijfsconcept, Meinsma begeleidt taxaties en aankoop van het onroerend goed.
Ook worden er van tijd tot tijd bijeenkomsten georganiseerd om dit thema onder de aandacht te brengen en mensen met plannen te informeren. Dit kan gaan over de regelgeving of over de architectuur. Zo is er een excursie georganiseerd langs vernieuwde erven met bijzondere nieuwe functies, zoals een kleinschalig verpleeghuis vlakbij Lemmer.
De gemeente Noordoostpolder heeft inmiddels, op grond van haar structuurvisie uit 2013, samen met de Provincie een Experimentenkader tot stand gebracht waarin vanaf 2017 meer mogelijkheden op erven zijn.
Zo mogen er nu meerdere woningen (met een maximum van 4) gerealiseerd worden, onder bepaalde condities.

Kleber & Co en Meinsma Agrimakelaardij bekijken of er in 2017 extra faciliteiten kunnen komen om initiatieven te ondersteunen. De Provincie Flevoland heeft in het kader van Vitaal Platteland middelen uitgetrokken voor verschillende speerpunten, waaronder de vrijkomende agrarische erven.

Kleber & Co en Meinsma Agrimakelaardij ondersteunen daarnaast individuele ondernemers bij ondermeer:
* het uitwerken van de plannen
* de communicatie met de gemeente
* projectontwikkeling
* aankoop en taxatie, grondonderzoek
Uiteraard wordt dit vooraf gegaan door een vrijblijvende kennismaking en 1e verkenning.
Voor vragen kunt u zich richten tot Emeline Kleber 06-51497204 of Henriette Meinsma 06-20320838Project (nieuwe) woonvormen senioren in de dorpen wordt afgerond.

03-10-2019 Het in 2018 gestarte Project "(Nieuwe) woonvo...
Lees meer

Project "Een Leven lang wonen in Luttelgeest" viert 24 november 2019 haar 5-jarig jubileum.

02-10-2019 Eind 2019 bestaat het project "de Ontmoeting,...
Lees meer

Digitaal dorpsplein, Luttelgeest als eerste pilotdorp.

02-10-2019 In Luttelgeest is sinds de zomer van 2018 een digi...
Lees meer

Vrijkomende agrarische erven hebben meer mogelijkheden

02-10-2019 De vrijkomende agrarische erven in de Noordoostpol...
Lees meer