Plattelandsontwikkeling en kwartiermaker

Missie & Visie


Het platteland heeft vele mogelijkheden en lééft!
Er is veel beweging op het platteland. De bewoners zijn actief voor een leefbare omgeving en dorpen.
De landbouw wordt veel grootschaliger. Dat betekent dat de structuur op het platteland verandert. Er komen minder agrarische en toeleveringsbedrijven. En er is dus noodzaak maar ook kans om nieuwe economische "dragers” te ontwikkelen.
Wij zien het als uitdaging de capaciteiten en mogelijkheden op het platteland te vinden en te versterken. En ze te benutten bij nieuwe combinaties van voorzieningen en bedrijvigheid. We gebruiken ook de mogelijkheden van de bedrijvenop het platteland bij het organiseren van onze workshops en cursussen. Zodat zij voor het voetlicht komen.

Verbinding geeft nieuwe kansen en concepten.
Wij zijn sterk in verbindingen aanbrengen tussen personen en organisaties. Door de verbinding zijn nieuwe concepten en benaderingen mogelijk. Wij reiken mogelijkheden aan en dagen uit om integraal te kijken. Daardoor werken wij aan breed draagvlak. En begeleiden wij de omzetting van de ideeen tot concrete en haalbare plannen.Of het nu om individuele bedrijven gaat of om nieuwe samenwerkingen.Dit doen wij vooral gericht op de leefbaarheid en economische ontwikkeling van het platteland. Omdat daar zoveel kansen zijn.

Motto:
Kleber & Co: voor ontwikkelingen op het platteland, verbinding en inspiratie.

Nieuwe woonvormen voor senioren in Emmeloord

03-02-2020 Ook in Emmeloord is sinds begin 2019 een werkgroep...
Lees meer

Digitaal dorpsplein, Luttelgeest als eerste pilotdorp.

24-01-2020 In Luttelgeest bestaat sinds het voorjaar van...
Lees meer

Project een Levenlang wonen in Luttelgeest vierde 5-jarig jubileum.

23-01-2020 Eind 2019 bestond het project "de Ontmoeting,...
Lees meer

Vrijkomende agrarische erven hebben meer mogelijkheden

17-01-2020 De vrijkomende agrarische erven in de Noordoostpol...
Lees meer

Project (nieuwe) woonvormen senioren in de dorpen is afgerond, Convenant volgt.

15-01-2020 Het in 2018 gestarte Project "(Nieuwe) woonvo...
Lees meer