Plattelandsontwikkeling en kwartiermaker

Missie & Visie


Het platteland heeft vele mogelijkheden en lééft!
Er is veel beweging op het platteland. De bewoners zijn actief voor een leefbare omgeving en dorpen.
De landbouw wordt veel grootschaliger. Dat betekent dat de structuur op het platteland verandert. Er komen minder agrarische en toeleveringsbedrijven. En er is dus noodzaak maar ook kans om nieuwe economische "dragers” te ontwikkelen.
Wij zien het als uitdaging de capaciteiten en mogelijkheden op het platteland te vinden en te versterken. En ze te benutten bij nieuwe combinaties van voorzieningen en bedrijvigheid. We gebruiken ook de mogelijkheden van de bedrijvenop het platteland bij het organiseren van onze workshops en cursussen. Zodat zij voor het voetlicht komen.

Verbinding geeft nieuwe kansen en concepten.
Wij zijn sterk in verbindingen aanbrengen tussen personen en organisaties. Door de verbinding zijn nieuwe concepten en benaderingen mogelijk. Wij reiken mogelijkheden aan en dagen uit om integraal te kijken. Daardoor werken wij aan breed draagvlak. En begeleiden wij de omzetting van de ideeen tot concrete en haalbare plannen.Of het nu om individuele bedrijven gaat of om nieuwe samenwerkingen.Dit doen wij vooral gericht op de leefbaarheid en economische ontwikkeling van het platteland. Omdat daar zoveel kansen zijn.

Motto:
Kleber & Co: voor ontwikkelingen op het platteland, verbinding en inspiratie.

Project (nieuwe) woonvormen senioren in de dorpen start nu met pilots

27-01-2019 In het Project "(Nieuwe) woonvormen voor seni...
Lees meer

Dorpsondersteuner en meer nieuwe activiteiten project Zorg & Welzijn Luttelgeest.

27-01-2019 Er zijn veel nieuwe initiatieven in het project &q...
Lees meer

Digitaal dorpsplein, Luttelgeest als eerste pilotdorp.

27-01-2019 In Luttelgeest wordt sinds de zomer van 2018 een d...
Lees meer

Vrijkomende agrarische erven hebben meer mogelijkheden sinds 2017

27-01-2019 De vrijkomende agrarische erven in de Noordoostpol...
Lees meer