Dorpsondersteuner en meer nieuwe activiteiten project Zorg & Welzijn Luttelgeest.

27-01-2019
Er zijn veel nieuwe initiatieven in het project "Een Levenlang Wonen in Luttelgeest". De open activiteiten van de Ontmoeting op dinsdagen en donderdagen lopen erg goed en bestaan nu ruim 4 jaar.
Er worden sprekers uitgenodigd, er zijn kunstzinnige activiteiten zoals boetseren of schilderen, er wordt gezamenlijk gegeten. Maar er worden ook met elkaar actuele thema's besproken, zoals het blijven wonen op een dorp voor senioren of "mobiliteit"; hoe kan ik toch zelfstandig "van het dorp af" als ik niet meer autorij of als ik niet meer mobiel ben.

Vanaf januari 2018 is er in Luttelgeest een vrijwillige dorpsondersteuner. Zij doet huisbezoeken en houdt in de gaten waar misschien wat ondersteuning nodig is. Zij kan mensen ook de weg wijzen als ze (in de toekomst) meer hulp of aanpassingen in huis nodig hebben. Daarmee kunnen de mogelijkheden van ondersteuning op het dorp zelf nog meer dan nu benut worden. Uiteraard gaat dit in samenspraak met de formele zorgorganisaties en alle bezoekactiviteiten van Zonnebloem en kerken. 

De HELP-organisatie, waar meer dan 40 dorpelingen staan ingeschreven, biedt regelmatig hulp bij vervoer naar een ziekenhuis, boodschappen doen, het gras maaien, krant voorlezen of ondersteuning bij mantelzorg.

Sinds januari 2019 wordt er op de dinsdag soep met brood aangeboden tussen de middag, ook voor losse inloop of om mee naar huis te nemen. Ook een zieke kan het thuisgebracht worden. Op de dinsdagochtend wordt sinds enige maanden koersbal gespeeld en door de dag heen zijn er uiteenlopende activiteiten.Een dorpsbewoner die alleen maar even een babbeltje wil komen maken is ook van harte welkom.

Af en toe gaat een groepje geinteresseerden gezamenlijk naar een tentoonstellling in de omgeving.

De vrijdagbus die medio 2018 was gestart en die werd gerund door 10 vrijwillige chauffeurs uit het dorp, rijdt vanaf 1 janauri 2019 helaas niet meer. Er werd nog te weinig gebruik van gemaakt.
De bus werd 1 ochtend per week beschikbaar gesteld door een kinderdagverblijf in het dorp en was bedoeld om dorpsbewoners voor € 2,50 retour de mogelijkheid te bieden in Emmeloord boodschappen te gaan doen, een bezoekje af te leggen of een afspraak bij gemeente of artsen te regelen. De bewoners werden thuis opgehaald en naar het juisteadres gebracht.
Het initiatief werd door iedereen toegejuicht, maar de tijd was er nog niet helemaal rijp voor. 

De organisatie van het project is nog steeds in handen van de projectgroep, die het project 5 jaar geleden is gestart, met daarnaast allerlei werkgroepjes en bewoners die deeltaken op zich hebben genomen. Zoals het organiseren van de themabijeenkomsten, de catering en koffie, de leesactiviteiten, de maaltijden en de Helporganisatie.
Voor de continuiteit is aan de dorpsbewoners gevraagd of zij het project blijvend willen ondersteunen met een verhoging van € 5,00 per gezin op de dorpsbijdrage. Daarmee is men unaniem akkoord gegaan. 

 

Project (nieuwe) woonvormen senioren in de dorpen start nu met pilots

27-01-2019 In het Project "(Nieuwe) woonvormen voor seni...
Lees meer

Dorpsondersteuner en meer nieuwe activiteiten project Zorg & Welzijn Luttelgeest.

27-01-2019 Er zijn veel nieuwe initiatieven in het project &q...
Lees meer

Digitaal dorpsplein, Luttelgeest als eerste pilotdorp.

27-01-2019 In Luttelgeest wordt sinds de zomer van 2018 een d...
Lees meer

Vrijkomende agrarische erven hebben meer mogelijkheden sinds 2017

27-01-2019 De vrijkomende agrarische erven in de Noordoostpol...
Lees meer