Nieuwe woonvormen voor senioren in Emmeloord

03-02-2020
Ook in Emmeloord is sinds begin 2019 een werkgroep senioren en wonen actief. Kleber & Co is daarbij betrokken i.v.m. de voortgang van het proces en de contacten met overheid en andere partners. De werkgroep onderzoekt wat de senioren in Emmeloord willen op het terrein van wonen en wat de concrete mogelijkheden zijn, qua locaties en bouw. Er is als start een grote bijeenkomst georganiseerd in de Flevomeerbibliotheek, waar veel belangstelling voor bleek. Senioren hebben natuurlijk uiteenlopende wensen, maar willen op zijn minst op de hoogte zijn van de bouwplannen in Emmeloord. De werkgroep meldt zich dus geregeld bij de gemeente om mee te praten en om met hen naar goede locaties te zoeken. Er is namelijk ook belangstelling voor een Knarrenhof, zoals deze in Zwolle is gebouwd.
Op 18 februari 2020 om 15.30 uur is er weer een bijeenkomst over nieuwe woonvormen en gezamenlijk wonen, wederom in de Flevomeerbibliotheek, die dit soort initiatieven voor en door burgers gaarne faciliteert.
 

Nieuwe woonvormen voor senioren in Emmeloord

03-02-2020 Ook in Emmeloord is sinds begin 2019 een werkgroep...
Lees meer

Digitaal dorpsplein, Luttelgeest als eerste pilotdorp.

24-01-2020 In Luttelgeest bestaat sinds het voorjaar van...
Lees meer

Project een Levenlang wonen in Luttelgeest vierde 5-jarig jubileum.

23-01-2020 Eind 2019 bestond het project "de Ontmoeting,...
Lees meer

Vrijkomende agrarische erven hebben meer mogelijkheden

17-01-2020 De vrijkomende agrarische erven in de Noordoostpol...
Lees meer

Project (nieuwe) woonvormen senioren in de dorpen is afgerond, Convenant volgt.

15-01-2020 Het in 2018 gestarte Project "(Nieuwe) woonvo...
Lees meer