Vrijkomende agrarische erven hebben meer mogelijkheden sinds 2017

27-01-2019
De vrijkomende agrarische erven in de Noordoostpolder hebben sinds 2017 meer mogelijkheden voor nieuwe functies en woonvormen. Door de schaalvergroting zullen veel erven hun agrarische functie verliezen. Dit biedt evenwel ook nieuwe kansen voor de leefbaarheid en kleinschalige bedrijvigheid.
De gemeente Noordoostpolder heeft in samenspraak met de Provincie een Experimentenkader gemaakt, waardoor het per 2017 mogelijk is geworden meerdere woningen op een vrijgekomen erf te bouwen, onder bepaalde condities. Er bestaat behoefte aan deze mogelijkheid. De beoogde 24 woningen die er in dit experiment bij mochten komen zijn begin 2019 al bijna allemaal "vergeven".
De Provincie heeft de vrijkomende erven als een belangrijk speerpunt in haar beleid voor Vitaal Platteland opgenomen.
Gemeente en Provincie zijn nu in 2019 in vergaand overleg om te bekijken of men het experiment kan uitbreiden.

Kleber & Co en Meinsma Agrimakelaardij hebben in het verleden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd. om nieuwe mogelijkheden en architectuur onder de aandacht te brengen. Er is ondermeer samen gewerkt daarin met 't Oversticht uit Zwolle en Klaver4 Architecten uit Emmeloord.

 

Project (nieuwe) woonvormen senioren in de dorpen start nu met pilots

27-01-2019 In het Project "(Nieuwe) woonvormen voor seni...
Lees meer

Dorpsondersteuner en meer nieuwe activiteiten project Zorg & Welzijn Luttelgeest.

27-01-2019 Er zijn veel nieuwe initiatieven in het project &q...
Lees meer

Digitaal dorpsplein, Luttelgeest als eerste pilotdorp.

27-01-2019 In Luttelgeest wordt sinds de zomer van 2018 een d...
Lees meer

Vrijkomende agrarische erven hebben meer mogelijkheden sinds 2017

27-01-2019 De vrijkomende agrarische erven in de Noordoostpol...
Lees meer